برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محمد رسول الله (ص) اسدیه
نام مسئول
محمد حمزه بی خویش
نام مداح
حسن تخویجی
نام همیار بهداشت
عطیه بی خویش
استان
خراسان جنوبی
شهرستان
اسديه ـ درميان
آدرس
اسدیه - خیابان غدیر جنب مسجد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 230070049
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محمد رسول الله (ص) اسدیه
استان : خراسان جنوبی
شهرستان : اسديه ـ درميان
آدرس : اسدیه - خیابان غدیر جنب مسجد
تاریخ شروع : خرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:20
زمان پایان : 22:22