برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محفل دیوانگان حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسئول
علی پاکدل
نام مداح
رضا شیخی
نام همیار بهداشت
محمد جعفرزاده
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
طلاب مفتح43
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209013067
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محفل دیوانگان حضرت ابوالفضل(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : طلاب مفتح43
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:21
زمان پایان : 9:23