برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محفل انقلابیون
نام مسئول
امیرحسین محروقی
نام مداح
مهدی قمری
نام همیار بهداشت
معین عباس زاده
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
پارک کوهسنگی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010476
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محفل انقلابیون
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : پارک کوهسنگی
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:18
زمان پایان : 4:23