برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محسن ائمه
نام مسئول
محمدرضا چگینی
نام مداح
محمد امین صفایی سهی
نام همیار بهداشت
خشایار حسینخانی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خیابان مرتضوی کوچه پایگاه بسیج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207043230
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محسن ائمه
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خیابان مرتضوی کوچه پایگاه بسیج
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:30