برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محسنیه
نام مسئول
جواد مرتضایی
نام مداح
سيد میثم محمدی
نام همیار بهداشت
سيد مهدی طباطبایی
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
خیابان معراج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-81-15145
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محسنیه
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خیابان معراج
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 16:34
زمان پایان : 16:34