برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محب العباس
نام مسئول
مسعود ترابی
نام مداح
محسن ترک
نام همیار بهداشت
محمد احمدلو
استان
مرکزی
شهرستان
اراك
آدرس
کوی امام علی خیابان مالک اشتر کوچه مدرسه جنب آژانس کاظمی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 11-381-33118
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محب العباس
استان : مرکزی
شهرستان : اراك
آدرس : کوی امام علی خیابان مالک اشتر کوچه مدرسه جنب آژانس کاظمی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:0