برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محب الزهراء
نام مسئول
علیرضا پورقربان
نام مداح
میثم منتظریان
نام همیار بهداشت
محمد کاظم سلطانی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
دولت آباد ـ زاوه
آدرس
5خیابان شهید محمدی مسجد و مهدیه شهدا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 111
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محب الزهراء
استان : خراسان رضوی
شهرستان : دولت آباد ـ زاوه
آدرس : 5خیابان شهید محمدی مسجد و مهدیه شهدا
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:45