برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین فاطمه الزهراء (س)
نام مسئول
سیداحمد هاشمی
نام مداح
سیداکبر حسینی
نام همیار بهداشت
غلامعلی غلامی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
شهرقائم خ قائم ک18
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47742
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین فاطمه الزهراء (س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : شهرقائم خ قائم ک18
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 12:58
زمان پایان : 12:58