برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین خامس آل عبا
نام مسئول
محمد روزبهانی
نام مداح
مصطفی روزبهانی
نام همیار بهداشت
مجید روزبهانی
استان
لرستان
شهرستان
بروجرد
آدرس
محمود آباد،میدان الله و اکبر،روبروی تکیه ماشاالله باقی،حسینیه محبین خامس آل عبا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 220060385
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین خامس آل عبا
استان : لرستان
شهرستان : بروجرد
آدرس : محمود آباد،میدان الله و اکبر،روبروی تکیه ماشاالله باقی،حسینیه محبین خامس آل عبا
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:22
زمان پایان : 23:30