برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین حضرت رقیه (س)
نام مسئول
محمدحسین جمشیدی
نام مداح
سیدمحمد چاوشی
نام همیار بهداشت
مجتبی عموحسنی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
زاویه بین ک19 و 21 جنب پیرایش کلاسیک
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48540
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین حضرت رقیه (س)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : زاویه بین ک19 و 21 جنب پیرایش کلاسیک
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 23:0