برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین حضرت رقیه(س)
نام مسئول
آمنه روزبان
نام مداح
رقیه روزبان
نام همیار بهداشت
سیده صغرا حسینی ماکیانی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
سه راه سازمان کوچه شهید داج
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223010506
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین حضرت رقیه(س)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : سه راه سازمان کوچه شهید داج
تاریخ شروع : مهر ۱۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:7
زمان پایان : 9:4