برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین ثامن الحجج ع
نام مسئول
عاطفه گلستانی
نام مداح
فاطمه گلستانی
نام همیار بهداشت
فاطمه گلستانی
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
صدوق خیابان یاسمن بوستان نرگس
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-47417
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین ثامن الحجج ع
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : صدوق خیابان یاسمن بوستان نرگس
تاریخ شروع : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:7
زمان پایان : 9:9