برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین اهل بیت
نام مسئول
مجتبی باقری زاده
نام مداح
مجتبی باقری زاده
نام همیار بهداشت
مجتبی باقری زاده
استان
کرمانشاه
شهرستان
كنگاور
آدرس
ترانشه روبروی ترمینال اسدآباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 217090096
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین اهل بیت
استان : کرمانشاه
شهرستان : كنگاور
آدرس : ترانشه روبروی ترمینال اسدآباد
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:22
زمان پایان : 0:23