برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین اهل بیت و هیئات جوان شهرستان
نام مسئول
محمد مهدی قرائتی
نام مداح
مهدی احمدپور
نام همیار بهداشت
احمد اشتری
استان
کرمان
شهرستان
شهربابك
آدرس
مصلی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 216090017
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین اهل بیت و هیئات جوان شهرستان
استان : کرمان
شهرستان : شهربابك
آدرس : مصلی
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:30
زمان پایان : 11:30