برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین المهدی
نام مسئول
مصطفی قاسمی
نام مداح
مصطفی قاسمی
نام همیار بهداشت
مصطفی قاسمی
استان
البرز
شهرستان
كرج
آدرس
چهارصددستگاه کوچه شهدای چهار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 231010907
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین المهدی
استان : البرز
شهرستان : كرج
آدرس : چهارصددستگاه کوچه شهدای چهار
تاریخ شروع : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:20
زمان پایان : 0:22