برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین المجتبی کرمان
نام مسئول
عباس طرماحی
نام مداح
عباس طرماحی
نام همیار بهداشت
رضا ملکی
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
پارک شورا روبرو اتحادیه انجمن اسلامی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-49538
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین المجتبی کرمان
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : پارک شورا روبرو اتحادیه انجمن اسلامی
تاریخ شروع : مهر ۲۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:18
زمان پایان : 0:21