برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین العباس
نام مسئول
محمد علی سلیمیان
نام مداح
محمد علی سلیمیان
نام همیار بهداشت
محمد علی سلیمیان
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خیابان آزادی خیابان استاد معین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 1-1-49139
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین العباس
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خیابان آزادی خیابان استاد معین
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:0
زمان پایان : 13:0