برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین الزهرا
نام مسئول
محمدقاسم حیدرزاده
نام مداح
عباس حیدرزاده
نام همیار بهداشت
محمدقاسم حیدرزاده
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
خیابان 19 دی ک 75
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3584
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین الزهرا
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : خیابان 19 دی ک 75
تاریخ شروع : شهریور ۲۸ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:10
زمان پایان : 21:30