برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین الزهراس ماماهان
نام مسئول
مرتضی هوشیار
نام مداح
فرهاد رستمی
نام همیار بهداشت
علیرضا جعفری
استان
همدان
شهرستان
فامنين
آدرس
ماماهان _خیابان شهیدچمران
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 17-6561-14973
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین الزهراس ماماهان
استان : همدان
شهرستان : فامنين
آدرس : ماماهان _خیابان شهیدچمران
تاریخ شروع : شهریور ۱۲ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۲ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30