برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین الرقیه (س) فامنین
نام مسئول
مهدی رسولی
نام مداح
حمیدرضا ناصری
نام همیار بهداشت
احمد زابلی
استان
همدان
شهرستان
فامنين
آدرس
فامنین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 224090004
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین الرقیه (س) فامنین
استان : همدان
شهرستان : فامنين
آدرس : فامنین
تاریخ شروع : شهریور ۲۴ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:0
زمان پایان : 11:30