برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین الائمه ع
نام مسئول
سجاد نصرتی
نام مداح
رشید باقری
نام همیار بهداشت
رضا نصرتی
استان
آذربایجان غربی
شهرستان
نقده
آدرس
بلوار مدرس خ شاهد موکب هیئت محبین الائمه ع
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 16-5761-47133
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین الائمه ع
استان : آذربایجان غربی
شهرستان : نقده
آدرس : بلوار مدرس خ شاهد موکب هیئت محبین الائمه ع
تاریخ شروع : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:15
زمان پایان : 23:59