برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبین الائمه (ع)
نام مسئول
اکبر مخصوص
نام مداح
اکبر مخصوص
نام همیار بهداشت
محمد تقی اذانی
استان
مازندران
شهرستان
تنكابن
آدرس
آخوند محله خیابان شهید نژاد مقدم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 3008389
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبین الائمه (ع)
استان : مازندران
شهرستان : تنكابن
آدرس : آخوند محله خیابان شهید نژاد مقدم
تاریخ شروع : مرداد ۲۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0