برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبیان موسی بن جعفر
نام مسئول
حسن محمدی قادر
نام مداح
قاسم سیف
نام همیار بهداشت
محمد ترابی
استان
همدان
شهرستان
همدان
آدرس
انتهای چرمسازی دبستان آیت الله معصومی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 224010141
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبیان موسی بن جعفر
استان : همدان
شهرستان : همدان
آدرس : انتهای چرمسازی دبستان آیت الله معصومی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:0