برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبّان حضرت ابوجواب(ع)
نام مسئول
محمد تیر تبار
نام مداح
حسین شعبانی
نام همیار بهداشت
محمد رضا فرجی
استان
مازندران
شهرستان
بابلسر
آدرس
بابلسر- بی بی سرروضه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 221040014
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبّان حضرت ابوجواب(ع)
استان : مازندران
شهرستان : بابلسر
آدرس : بابلسر- بی بی سرروضه
تاریخ شروع : شهریور ۲۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0