برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان فاطمه الزهرا حسینیه شهدائ قطب الدین
نام مسئول
احمد غفاری
نام مداح
عباس غفاری
نام همیار بهداشت
ابراهیم غفاری
استان
فارس
شهرستان
لامرد
آدرس
بلوار شهید مطهری - خیابان هدایت - محله قطب الدین
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 5-74341-33074
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان فاطمه الزهرا حسینیه شهدائ قطب الدین
استان : فارس
شهرستان : لامرد
آدرس : بلوار شهید مطهری - خیابان هدایت - محله قطب الدین
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۳۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0