برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان فاطمه الزهراء (ُس)
نام مسئول
محمد عاملیان
نام مداح
سیدرضا حسینی
نام همیار بهداشت
علیرضا عاملیان
استان
قم
شهرستان
قم
آدرس
انقلاب خ شهید شاهرودی ک4 پ7
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 10-371-48071
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان فاطمه الزهراء (ُس)
استان : قم
شهرستان : قم
آدرس : انقلاب خ شهید شاهرودی ک4 پ7
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۶ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:30
زمان پایان : 22:0