برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان حضرت قاسم بن الحسن
نام مسئول
حمیدرضا تهرانی
نام مداح
رضا اسماعیلیان
نام همیار بهداشت
کریم طهرانی
استان
قم
شهرستان
كهك
آدرس
وشنوه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 2/26072
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان حضرت قاسم بن الحسن
استان : قم
شهرستان : كهك
آدرس : وشنوه
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:57
زمان پایان : 23:0