برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان حضرت علی اکبر(ع)
نام مسئول
محمد شهبازی
نام مداح
جعفر شهبازی
نام همیار بهداشت
سعید بیگ محمدی
استان
کردستان
شهرستان
بيجار
آدرس
حسن آبادیاسوکندبلوارشهیدشریفی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 215030213
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان حضرت علی اکبر(ع)
استان : کردستان
شهرستان : بيجار
آدرس : حسن آبادیاسوکندبلوارشهیدشریفی
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:23
زمان پایان : 23:0