برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان حضرت زهرا
نام مسئول
داورعلی احمدی
نام مداح
داور علی احمدی
نام همیار بهداشت
داور علی احمدی
استان
تهران
شهرستان
گلستان (بهارستان)
آدرس
قلعه میر
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207080207
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان حضرت زهرا
استان : تهران
شهرستان : گلستان (بهارستان)
آدرس : قلعه میر
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 22:0
زمان پایان : 23:30