برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان حضرت ابوفاضل(ع) سقای روستای سولار
نام مسئول
فیض اله سعیدی
نام مداح
سید مصطفی کسائی شهرضایی
نام همیار بهداشت
خانم سعیده سعیدی
استان
اصفهان
شهرستان
شهرضا
آدرس
شهرضا- روستای سولار- حسینیه اعظم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-861-49172
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان حضرت ابوفاضل(ع) سقای روستای سولار
استان : اصفهان
شهرستان : شهرضا
آدرس : شهرضا- روستای سولار- حسینیه اعظم
تاریخ شروع : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 19:0
زمان پایان : 20:30