برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان حضرت ابوالفضل(ع)
نام مسئول
علیرضا لکزایی نیا
نام مداح
سجاد اوراعی
نام همیار بهداشت
علی روکی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
مفتح شرقی مهدی آباد
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209010384
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان حضرت ابوالفضل(ع)
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : مفتح شرقی مهدی آباد
تاریخ شروع : مهر ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 7:21
زمان پایان : 7:23