برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان حضرت ابالفضل(ع)
نام مسئول
جابر رشید
نام مداح
جلال رشید
نام همیار بهداشت
علی سیاه چشم
استان
فارس
شهرستان
داراب
آدرس
خیابان شهید قدسی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 214070064
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان حضرت ابالفضل(ع)
استان : فارس
شهرستان : داراب
آدرس : خیابان شهید قدسی
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 10:42:
زمان پایان : 12:42: