برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان حسینی خیابان امام
نام مسئول
حسین صفری فینی
نام مداح
سید مصطفی بنی هاشمی
نام همیار بهداشت
علی حداد
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان خیابان امام
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100078
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان حسینی خیابان امام
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان خیابان امام
تاریخ شروع : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۵ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0