برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان اهل بیت دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه شهید چمران
نام مسئول
علیرضا غفارزاده
نام مداح
محمد طهماسبی نژاد
نام همیار بهداشت
عباس دانایی فر
استان
خوزستان
شهرستان
اهواز
آدرس
میدان ساعت
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 4-61-14880
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان اهل بیت دانشکده کشاورزی و علوم آب دانشگاه شهید چمران
استان : خوزستان
شهرستان : اهواز
آدرس : میدان ساعت
تاریخ شروع : مهر ۱۳ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 11:32
زمان پایان : 11:32