برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان اهل بیت بازاریان روبروی مسجد باشی
نام مسئول
علی آقا نیکخواه
نام مداح
حسین قدوسی
نام همیار بهداشت
حسین ثابت
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر خیابان هفت تیر روبروی مسجد باشی
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47468
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان اهل بیت بازاریان روبروی مسجد باشی
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر خیابان هفت تیر روبروی مسجد باشی
تاریخ شروع : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0