برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان امام سجاد (ع)
نام مسئول
رضا بیگ زاده
نام مداح
سجاد علیپور
نام همیار بهداشت
عرفان بیگ زاده
استان
کرمان
شهرستان
كرمان
آدرس
بلوار جمهوری ، خیابان خوارزمی ، کوچه 15
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 22-761-33015
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان امام سجاد (ع)
استان : کرمان
شهرستان : كرمان
آدرس : بلوار جمهوری ، خیابان خوارزمی ، کوچه 15
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 18:0
زمان پایان : 18:0