برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان امام حسین(ع)
نام مسئول
حاجیعلی محمدیان
نام مداح
خلیل الله محمدیان
نام همیار بهداشت
اصغر محمدیان
استان
لرستان
شهرستان
نورآباد ـ دلفان
آدرس
روستای سرخانجوب
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 20-6831-48237
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان امام حسین(ع)
استان : لرستان
شهرستان : نورآباد ـ دلفان
آدرس : روستای سرخانجوب
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:50
زمان پایان : 23:12