برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان امام حسن مجتبی(ع) خیابان فرودگاه
نام مسئول
محمد قدس الهی
نام مداح
محسن نیکزاد
نام همیار بهداشت
جواد ریاحی
استان
مازندران
شهرستان
بهشهر
آدرس
بهشهر خیابان فرودگاه
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 13-4851-47449
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان امام حسن مجتبی(ع) خیابان فرودگاه
استان : مازندران
شهرستان : بهشهر
آدرس : بهشهر خیابان فرودگاه
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0