برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان العباس علیه السلام
نام مسئول
محمود کرمی
نام مداح
محسن عاقل پاک
نام همیار بهداشت
نقی کرمی
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
م خراسان خ طیب خ میرباقر موسوی پ207
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6096
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان العباس علیه السلام
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : م خراسان خ طیب خ میرباقر موسوی پ207
تاریخ شروع : مرداد ۱۹ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مرداد ۱۹ ۱۴۰۰
زمان شروع : 18:39
زمان پایان : 18:39