برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان العباس(ع)
نام مسئول
حسن ساربانی
نام مداح
حسن ساربانی
نام همیار بهداشت
حسن ساربانی
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
پل خواجو مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 23-791-30714
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان العباس(ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : پل خواجو مسجد حضرت ابوالفضل(ع)
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۰۹ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 21:0