برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان الزینب(س)
نام مسئول
ابوالفضل محمدی
نام مداح
امیرحسین فتاحی
نام همیار بهداشت
جلال بروجی
استان
اصفهان
شهرستان
دولت آباد
آدرس
سیار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-8341-48384
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان الزینب(س)
استان : اصفهان
شهرستان : دولت آباد
آدرس : سیار
تاریخ شروع : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 20:0
زمان پایان : 22:30