برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان الزهرا
نام مسئول
فاطمه معین دوست
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
مریم قیح رونج
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
اوینی3 مسجد قمربنی هاشم
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209018915
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان الزهرا
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : اوینی3 مسجد قمربنی هاشم
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:26
زمان پایان : 23:26