برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان الزهرا
نام مسئول
* *
نام مداح
* *
نام همیار بهداشت
سیدحسین بیضایی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
نبش چهارراه35 متری زمین دوردیوار
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-47965
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان الزهرا
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : نبش چهارراه35 متری زمین دوردیوار
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:36
زمان پایان : 23:36