برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان الزهرا
نام مسئول
سید ابراهیم حسینی نژاد
نام مداح
سجاد اسبقی
نام همیار بهداشت
سجاد اسبقی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
میدان بار عباسپور - شهرک الزهرا
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 7-91-49269
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان الزهرا
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : میدان بار عباسپور - شهرک الزهرا
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۸ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:0
زمان پایان : 10:0