برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان الرضا علیه السلام
نام مسئول
علی اکبر تقی زاده
نام مداح
سعید قانع
نام همیار بهداشت
محسن قاسمی
استان
خراسان رضوی
شهرستان
مشهد
آدرس
مفتح شرقی 6 محور 1
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 209012417
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان الرضا علیه السلام
استان : خراسان رضوی
شهرستان : مشهد
آدرس : مفتح شرقی 6 محور 1
تاریخ شروع : مهر ۱۶ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 8:14
زمان پایان : 8:14