برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان الحسین
نام مسئول
هیبت الله شریف زاده
نام مداح
محمد جواد شریف زاده
نام همیار بهداشت
اردشیر شریف زاده
استان
تهران
شهرستان
تهران
آدرس
خیابان بهمنیار ۱۲پتری بشارت کوچه سمندر پ ۴۳
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 207020651
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان الحسین
استان : تهران
شهرستان : تهران
آدرس : خیابان بهمنیار ۱۲پتری بشارت کوچه سمندر پ ۴۳
تاریخ شروع : مرداد ۳۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۳ ۱۳۹۹
زمان شروع : 0:20
زمان پایان : 15:22