برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان الحسین علیه السلام
نام مسئول
هادی شامحمدی
نام مداح
مجتبی مسعودی
نام همیار بهداشت
محمد مسعودی
استان
اصفهان
شهرستان
اصفهان
آدرس
خیابان زینبیه ایستگاه سلمان
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 6-81-15234
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان الحسین علیه السلام
استان : اصفهان
شهرستان : اصفهان
آدرس : خیابان زینبیه ایستگاه سلمان
تاریخ شروع : مرداد ۳۱ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۱۰ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:30
زمان پایان : 23:30