برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان الحسین استرک
نام مسئول
تقی پیوندی
نام مداح
امیر باقری
نام همیار بهداشت
محمد سلیمانی فر
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان استرک
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100965
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان الحسین استرک
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان استرک
تاریخ شروع : شهریور ۲۰ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : شهریور ۲۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 23:0