برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان ابوالفضل بلوار مفتح
نام مسئول
مهدی فخریه
نام مداح
مهدی آینه
نام همیار بهداشت
محمدرضا ابوالفضلی
استان
اصفهان
شهرستان
كاشان
آدرس
کاشان بلوار مفتح
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 204100177
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان ابوالفضل بلوار مفتح
استان : اصفهان
شهرستان : كاشان
آدرس : کاشان بلوار مفتح
تاریخ شروع : مهر ۰۷ ۱۳۹۹
تاریخ پایان : مهر ۱۷ ۱۳۹۹
زمان شروع : 21:0
زمان پایان : 22:30