برای دریافت تصویر جواز ابتدا بروی دکمه ی تولید عکس جواز کلیک نمایید سپس عکس تولید شده را ذخیره نمایید
نام هیئت : محبان آل علی ( ع) ( زیارتگاه پنجه علی ( ع)
نام مسئول
مهدی آسا
نام مداح
مجید عظیمی کیا
نام همیار بهداشت
مسعود آسا
استان
هرمزگان
شهرستان
بندرعباس
آدرس
پنجه علی (ع)
این هیئت مشخصات مورد نیاز جهت برگزاری مراسم طبق دستورالعمل های بهداشتی را ثبت نموده و مادامی که به این دستور العمل ها پایبند باشد برگزاری مراسم بلامانع می باشد
شماره جواز 223010585
سامانه نظارت مردمی ۱۰۰۰۴۶۱۵
جهت راستی آزمایی ثبت هیئت کد بالا را اسکن کنید
نام هیئت : محبان آل علی ( ع) ( زیارتگاه پنجه علی ( ع)
استان : هرمزگان
شهرستان : بندرعباس
آدرس : پنجه علی (ع)
تاریخ شروع : فروردین ۰۱ ۱۳۸۰
تاریخ پایان : شهریور ۰۱ ۱۳۹۹
زمان شروع : 9:56
زمان پایان : 9:56